Съюзът на европейските федералисти (С.Е.Ф.) е проевропейска организация, която има подразделения в 20 европейски държави. Историята, мисията и същността й са обвързани с последиците от Втората световна война (1939 – 1945) и стремежа на европейските народи да създадат помежду си съюз, който да сложи край на многовековните войни между суверенните държави. С.Е.Ф. е общ дом на мислители, политици, мечтатели и общественици, които имат дългосрочна визия относно бъдещето на европейския континент под формата на федерация.

Ние, членовете на С.Е.Ф., сме на мнение, че само едно демократично федерално правителство може да даде адекватен отговор на днешните предизвикателства като: климатичните промени, изчерпването на ресурсите и унищожаването на околната среда, икономическото и финансовото регулиране, ядрената заплаха и общата сигурност, запазването на мира. За съжаление, редица европейски политици загърбват възможността за трайно устойчиво развитие, като се спират върху изработването на политики, които имат популистки характер и единствено временен ефект.

Съюзът на европейските федералисти е алтернатива на статуквото, авангардно течение в рамките на европейската политическа сцена, което е било и ще продължава да бъде един от основните мотори на европейската интеграция. Чрез постоянната комуникация и неразривното партньорство с гражданското общество ние се стремим максимално да осъществим идеята за включване на всеки един европейски гражданин в политическия живот на континента.

Ние, членовете на С.Е.Ф., споделяме вижданията на бащите основатели на Европейския съюз, че просперитетът и лидерската позиция на Стария континент са тясно свързани и зависими от изграждането на федерация. Като основни елементи на тази бъдеща федерация ние отбелязваме: написването на европейска конституция, изграждането на европейско икономическо управление, изработването на избирателна система за общоевропейски избори за членове на Европейския парламент.

Съюзът на европейските федералисти отстоява принципите на свободата, демокрацията, зачитането правата на човека и основните свободи, правовата държава и разнообразието. Неговите членове са горди да се определят както със своите различни национални идентичности, така и като европейци. Чрез взаимното усещане за единност и принадлежност към едно общо цяло ние полагаме основите на европейската идентичност. Членовете на С.Е.Ф. не просто вярват в изконните европейски ценности. Те са техни пазители.

 

Стани член

  Стани член

Социални мрежи

  Twitter
  Twitter
  Галерия

Партньори

  JEF
  European Movement
  Federalist Intergroup
  Spinelli Group
Скъпи приятели, Съюзът на европейските федералисти отбелязва своя 70-годишен юбилей. По този повод съм изключително радостен да споделя с вас публикацията “70 години кампании за обединена и федерална Европа“ в превод на български език.