Идеята за федерация в европейски план се появява още в периода между двете Световни войни. Тя е въплътена в плана Паневропа на граф Куденхоф – Калерги. Всъщност в плана не се използва терминът федерация, а изразът Съединени европейски щати (СЕЩ), което, разбира се, произхожда от северноамериканския модел на държавно устройство. Макар че механичното прилагане на модела на САЩ не е възможно на нашия континент, този план, придобил голям отзвук, е пример за силата на идеята още преди създаването на първата европейска общност през 1952 г. – Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС).

Появата на ЕОВС от своя страна е пряко свързана с декларацията на френския външен министър Робер Шуман от 9 май 1950 г. В декларацията е записано, че: „Общото ползване на въглища и стомана непосредствено ще осигури изграждането на общи основи за икономическо развитие, първи етап от европейската федерация”. Това е най -явният пример, че бащите на европейския проект са въплътили още с неговото създаване идеята за европейско федерално управление.

Безспорно бащата на идеята за европейска федерация, в най-чистия й вид, е италианецът Алтиеро Спинели. Името му остава в историята за вечни времена с  Манифеста от Вентотене, кръстен на острова, където е бил интерниран, докато го е писал. Манифестът не просто се превръща в неразривна част от историята на федерализма на Стария континент, но и в основа на редица идеи и течения, които по-късно придобиват формата на движения.

Едно от тях е Съюзът на европейските федералисти (С.Е.Ф.) – www.federaleurope.org . Между 15 и 22 септември 1946 г. федералисти от 14 европейски държави се събират в Хертенщайн, Швейцария, а на 16 декември същата година С.Е.Ф. вече има своя първи генерален секретар – Александър Марк. Така започва да съществува една от най-влиятелните проевропейски организации. Нейни подразделения се появяват в общо 20 страни на континента, а членовете й наброяват десетки хиляди.

Българското подразделение на С.Е.Ф. води началото си от 2002 г. То се базира на общите принципи и цели, заложени в програмата на съюза. Чрез провеждането на семинари, дебати, дискусии и международни конференции Съюзът на европейските федералисти в България се стреми да запознае гражданите с идеята за европейска федерация, за да се изгради правилна представа относно нейната неповторима същност. Като основен приоритет  Съюзът на европейските федералисти в България си поставя партньорството с активни граждани и организации, които проявяват интерес относно бъдещето на Европа.

От 2009 г. председател на Съюза на европейските федералисти в България е д-р Андрей Ковачев, който също така е и заместник-председател на Съюза на Европейските Федералисти в Европа.

 

Стани член

  Стани член

Социални мрежи

  Twitter
  Twitter
  Галерия

Партньори

  JEF
  European Movement
  Federalist Intergroup
  Spinelli Group
Скъпи приятели, Съюзът на европейските федералисти отбелязва своя 70-годишен юбилей. По този повод съм изключително радостен да споделя с вас публикацията “70 години кампании за обединена и федерална Европа“ в превод на български език.