Идеята за федерация в европейски план се появява още в периода между двете Световни войни. Тя е въплътена в плана Паневропа на граф Куденхоф – Калерги. Всъщност в плана не се използва терминът федерация, а изразът Съединени европейски щати (СЕЩ), което, разбира се, произхожда от северноамериканския модел на държавно устройство. Макар че механичното прилагане на модела на САЩ не е възможно на нашия континент, този план, придобил голям отзвук, е пример за силата на идеята още преди създаването на първата европейска общност през 1952 г. – Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС).

Появата на ЕОВС от своя страна е пряко свързана с декларацията на френския външен министър Робер Шуман от 9 май 1950 г. В декларацията е записано, че: „Общото ползване на въглища и стомана непосредствено ще осигури изграждането на общи основи за икономическо развитие, първи етап от европейската федерация”. Това е най -явният пример, че бащите на европейския проект са въплътили още с неговото създаване идеята за европейско федерално управление.

Безспорно бащата на идеята за европейска федерация, в най-чистия й вид, е италианецът Алтиеро Спинели. Името му остава в историята за вечни времена с  Манифеста от Вентотене, кръстен на острова, където е бил интерниран, докато го е писал. Манифестът не просто се превръща в неразривна част от историята на федерализма на Стария континент, но и в основа на редица идеи и течения, които по-късно придобиват формата на движения.

Едно от тях е Съюзът на европейските федералисти (С.Е.Ф.) – www.federaleurope.org . Между 15 и 22 септември 1946 г. федералисти от 14 европейски държави се събират в Хертенщайн, Швейцария, а на 16 декември същата година С.Е.Ф. вече има своя първи генерален секретар – Александър Марк. Така започва да съществува една от най-влиятелните проевропейски организации. Нейни подразделения се появяват в общо 20 страни на континента, а членовете й наброяват десетки хиляди.

Българското подразделение на С.Е.Ф. води началото си от 2002 г. То се базира на общите принципи и цели, заложени в програмата на съюза. Чрез провеждането на семинари, дебати, дискусии и международни конференции Съюзът на европейските федералисти в България се стреми да запознае гражданите с идеята за европейска федерация, за да се изгради правилна представа относно нейната неповторима същност. Като основен приоритет  Съюзът на европейските федералисти в България си поставя партньорството с активни граждани и организации, които проявяват интерес относно бъдещето на Европа.

От 2009 г. председател на Съюза на европейските федералисти в България е д-р Андрей Ковачев, който също така е и заместник-председател на Съюза на Европейските Федералисти в Европа.

 

Стани член

  Стани член

Социални мрежи

  Twitter
  Twitter
  Галерия

Партньори

  JEF
  European Movement
  Federalist Intergroup
  Spinelli Group

Анкета

Смятате ли, че увеличаването на Европейския фонд за финансова стабилност ще сложи край на финансовата криза в ЕС?

Резултати:

Loading ... Loading ...