„Манифестът от Вентотене”

Автор: Алтиеро Спинели и Ернесто Роси

Публикация: 1941г.

Манифестът от Вентотене, чието пълно заглавие е „За свободна и обединена Европа. Проект за манифест“, е изготвен от Алтиеро Спинели и Ернесто Роси (който пише първата част на трета глава) през 1941 г., когато двамата са били интернирани на остров Вентотене.

„Федералистът”

Автори: Джеймс Мадисън, Александър Хамилтън, Джон Джей

Публикация: 1788 г.

Представлява компилация от федералистки документи, поредица от 85 статии, публикувани за първи път серийно във вестник New York City, в които се настоява за ратификацията на Конституцията на САЩ. Написани от Джеймс Мадисън, Александър Хамилтън и Джон Джей под псевдонима „Публий“ ( в чест на римския консул Публий Валерий Публикола). Те очертават философията и мотивацията на федерализма в основата на американската конституция.

„Към вечния мир: философско есе”

Автор: Имануел Кант

Публикация: 1795 г.

По време на войните на Френската революция Имануел Кант е вдъхновен от Договора от Базел и размишлява върху това, как личният интерес и международното сътрудничество могат да сложат край на войната.

„Европа, моя родина”

Автор: Фернан Херман

Публикация: 2005 г.

Фернан Херман е много ценен приятел на федералисткото движение. В книгата са поместени около 100 статии от близо 600-те, които той е публикувал във вестник “Le Courrier de la Bourse”. Тези статии са основно занимаващи се с европейските политики и ключови етапи от изграждането на Европа, социални и икономически въпроси, селското стопанство и околната среда, както и по-общи въпроси.

„Как би изглеждала федерална Европа?

Автор: Флорина-Лаура Некюле

Публикация: 2005г.

Написанa от Флорина-Лаура Некюле, тази книга проект обяснява на младите европейци на възраст между 15-30 години федерализма и по-специално европейския федерализъм. Книгата цели да помогне на младите хора да добият представа как би изглеждала федерална Европа и ползите, които това ще донесе. Поднесена е под формата на три измислени диалога, за да бъде по-достъпна и да се улесни разбирането й.

„Европа, нашата независима държава в процес на изграждане”

Автор: Мишел Ази

Публикация: 2005 г.

Много хора са си сътрудничили по този проект и книгата включва съдържанието на проведените от тях дискусии.  Те са групирани под формата на статии в две части: „Проектът за Конституционен договор и участието на гражданите” и „Бъдещето на Европа”.

„Съединени Европейски Щати”

Автор: Ги Ферхофщат

Публикация: 2006 г.

Книгата се застъпва за силна и обединена Европа. В нея Ги Верхофщат анализира  причините и характера на настоящата европейска криза. Той описва широко разпространени страхове, които са довели до не-вота в две от  държавите основателки на Съюза. Тъй като тези страхове са свързани най-вече с икономическата криза, загубата на доверие в способността на Съюза за защита на социалните системи се е увеличила дори още повече след неговото разширяване.

„Съюзът на европейските федералисти. От неговото създаване до решението за директни избори на Европейския парламент (1946-1974)”

Автор: Серджио Пистоне

Публикация: Милано, 2008 г.

От периода на световните войни до създаването на Съюза на европейските федералисти – действията на С.Е.Ф. до пропадането на проекта за Европейска отбранителна общност (1947-1954) – Криза и разделяне на С.Е.Ф. в годините на поява на Европейската икономическа общност (1954-1963) – Борбата за демократизиране на Европейските общности и обединението на федералистите (1964-1974).

„Спасяването на Европейския съюз”

Автор: Андрю Дъф

Публикация: 2009 г.

Тази книга обяснява и аргументира Договора от Лисабон. Това е първото точно и пълно описание на промените, които Лисабонският договор ще донесе с влизането си в сила. Книгата предоставя логични отговори както на про-европейците, които твърдят, че Договора от Лисабон не разполага с необходимата сила за сериозни промени , така и на анти-европейците, които се противопоставят на интеграцията.

 

Стани член

  Стани член

Социални мрежи

  Twitter
  Twitter
  Галерия

Партньори

  JEF
  European Movement
  Federalist Intergroup
  Spinelli Group
Скъпи приятели, Съюзът на европейските федералисти отбелязва своя 70-годишен юбилей. По този повод съм изключително радостен да споделя с вас публикацията “70 години кампании за обединена и федерална Европа“ в превод на български език.