По предложение на д-р Андрей Ковачев, заместник-председател на Съюза на европейските федералисти и ръководител на българската делегация в Групата на Европейската народна партия в Европейския парламент, европейските федералисти единодушно приеха резолюция, в която изразиха своята позиция относно бъдещето на политиката на ЕС в областта на миграцията и защитата на външните граници.

Според федералистите, процесът на трансформация в съседните на ЕС страни е възможност за нов импулс в реформата на политиката на ЕС в областта на миграцията и опазване на сигурността на външните граници. В редица страни-членки обаче засиленият миграционен поток към ЕС, вследствие на събитията от Арабската пролет, подклажда с нова сила дебата, спекулиращ с легитимните страхове на гражданите от загуба на работа, социални придобивки и сигурност. Популистките гласове призовават към засилване на възможността страните-членки сами да решават да възстановят контрола по вътрешните граници на Европейския съюз.  

Резолюцията се противопоставя на подобни сигнали, идващи от някои страни-членки, и подчертава, че те влизат в противоречие с “една от основните цели на европейската интеграция – да бъде гарантирано свободното движение на европейските граждани“. Федералистите приветстват общностния метод, заложен в предложението на Европейската комисия от септември 2011 г., което цели реформа в управлението на Шенгенската система, като дава на комисията правомощието да решава относно необходимостта от временно възстановяване на вътрешните граници.

Според европейските федералисти „ефективно управление на миграционните потоци може да бъде постигнато само ако контролът на външните граници на Европейския съюз бъде поетапно прехвърлен на институциите и органите на самия съюз”. В този смисъл федералистите настояват за реализация на заложената в Договора за функционирането на ЕС цел „съюзът постепенно да получи отговорността от страните-членки да охранява външните си граници, което би повишило ефективността на политиката му в областта на миграцията и би довело до нов етап в изграждането на пост-национален съюз”.

Същевременно резолюцията застава зад по-нататъшното разширяване на Шенгенското пространство към България и Румъния, което не бива да бъде засегнато от процеса на неговото реформиране. 

Резолюцията бе подкрепена от делегатите на съвместния Федерален комитет на Съюза на европейските федералисти (UEF) и Младежката организация на федералистите в Европа (JEF), който се състоя на 21 и 22 април в белгийския град Льовен.Коментирай

Стани член

  Стани член

Социални мрежи

  Twitter
  Twitter
  Галерия

Партньори

  JEF
  European Movement
  Federalist Intergroup
  Spinelli Group
Скъпи приятели, Съюзът на европейските федералисти отбелязва своя 70-годишен юбилей. По този повод съм изключително радостен да споделя с вас публикацията “70 години кампании за обединена и федерална Европа“ в превод на български език.