Евродепутатът д-р Андрей Ковачев взе участие в откриването на конференцията „Софийски разговори за Европа“, организирана от българската инициативна група „Душа за Европа“. Събитието, чиято основна цел е да постави акцент върху Европа като културен и граждански проект, е част от поредицата дебати, организирани от „Душа за Европа“ в редица европейски градове като Берлин, Брюксел, Амстердам, Клуж-Напока и др.
При откриването на конференцията Андрей Ковачев подчерта, че успехът на Европа зависи на първо място от активното участие на гражданите във взимането на решения по политиките на Европейския съюз (ЕС), и че изборите за Европейски парламент (ЕП) са начинът гражданите да покажат какво очакват от Европа.
Той припомни, че, макар и парламентът да се избира пряко още от 1979 г., истински важните европейски теми отсъстват от предизборния дебат, a вместо това се обсъждат специфични национални въпроси.“Задача на политиците е да поставят в центъра на дискусиите общите ни европейски проблеми, които Европа може да реши по-добре отколкото страните-членки самостоятелно“, заяви Андрей Ковачев, който е заместник-председател на Съюза на европейските федералисти, една от най-старите и проевропейски организации на нашия континент. „Трябва да обясним на гражданите какво им носи Европейс
кият съюз – мир, свобода на движение, образование и работа в друга страна-член“, допълни Андрей Ковачев след конференцията и даде пример от ежедневието какъвто е значителното намаление на цените на разговорите и интернет сърфирането в roaming.
Според българския евродепутат е много важно още от училище да се въведе гражданско образование по Европейски съюз, така че от ранна възраст децата да знаят правата и задълженията си като европейски граждани, да са запознати с възможностите, които им дава европейската интеграция, и което да ги мотивира за бъдещо участие в политическия живот на Европа и на собствената си страна. Такова образование трябва да залегне и в един бъдещ закон за средното образование в България.
Андрей Ковачев, който е ръководител на българската делегация в Групата на Европейската народна партия в ЕП, се спря и на ролята на медиите за осигуряването на прозрачна среда за дебат, в която всички гледни точки да бъдат чути. „Това ще позволи на избирателите да оформят своя обективна оценка и да направят своя политически и граждански избор“, каза Ковачев.
Сред участниците в конференцията бяха председателят на Комисията по култура и образование на Европейския парламент Дорис Пак (ЕНП), председателят на Групата на социалистите в ЕП Ханес Свобода, министърът на културата Петър Стоянович и кметът на София Йорданка Фандъкова, писателят Георги Господинов, както и творци и културни активисти от различни бъл
гарски и европейски градове, анализатори и представители на неправителствени организации.
Организатор на форума, който се състоя на 13 септември 2013 г., е Българската инициативна група „Душа за Европа“, която е част от паневропейската неправителствена мрежа „Душа за Европа“, работеща за насърчаване на европейското гражданство и евро
пейската идентичност с помощта на културата. Очаква се резултатите от дискусиите, проведени в страните-членки, да бъдат обобщени по време на конференция в Берлин през март 2014 г., която ще се проведе под патронажа на Европейския парламент.

Евродепутатът д-р Андрей Ковачев взе участие в откриването на конференцията „Софийски разговори за Европа“, организирана от българската инициативна група „Душа за Европа“. Събитието, чиято основна цел е да постави акцент върху Европа като културен и граждански проект, е част от поредицата дебати, организирани от „Душа за Европа“ в редица европейски градове като Берлин, Брюксел, Амстердам, Клуж-Напока и др.
При откриването на конференцията Андрей Ковачев подчерта, че успехът на Европа зависи на първо място от активното участие на гр

ажданите във взимането на решения по политиките на Европейския съюз (ЕС), и че изборите за Европейски парламент (ЕП) са начинът гражданите да покажат какво очакват от Европа.
Той припомни, че, макар и парламентът да се избира пряко още от 1979 г., истински важните европейски теми отсъстват от пре

дизборния дебат, a вместо това се обсъждат специфични национални въпроси.“Задача на политиците е да поставят в центъра на дискусиите общите ни европейски проблеми, които Европа може да реши по-добре отколкото страните-членки самос

тоятелно“, заяви Андрей Ковачев, който е заместник-председател на Съюза на европейските федералисти, една от най-старите и проевропейски организации на нашия континент. „Трябва да обясним на гражданите какво им носи Европейският съюз – мир, свобода на движение, образование и работа в друга страна-член“, допълни Андрей Ковачев след конференцията и даде пример от ежедневието какъвто е значителното намаление на цените на разговорите и интернет сърфирането в roaming.
Според българския евродепутат е много важно още от училище да се въведе гражданско образование по Европейски съюз, така че от ранна възраст децата да знаят правата и задълженията си като европейски граждани, да са запознати с възможностите, които им дава европейската интеграция, и което да ги мотивира за бъдещо участие в политическия живот на Европа и на собствената си страна. Такова образование трябва да залегне и в един бъдещ закон за средното образование в България.
Андрей Ковачев, който е ръководител на българската делегация в Групата на Европейската народна партия в ЕП, се спря и на ролята на медиите за осигуряването на прозрачна среда за дебат, в която всички гледни точки да бъдат чути. „Това ще позволи на избирателите да оформят своя обективна оценка и да направят своя политически и граждански избор“, каза Ковачев.
Сред участниците в конференцията бяха председателят на Комисията по култура и образование на Европейския парламент Дорис Пак (ЕНП), председателят на Групата на социалистите в ЕП Ханес Свобода, министърът на културата Петър Стоянович и кметът на София Йорданка Фандъкова, писателят Георги Господинов, както и творци и културни активисти от различни български и европейски градове, анализатори и представители на неправителствени организации.
Организатор на форума, който се състоя на 13 септември 2013 г., е Българската инициативна група „Душа за Европа“, която е част от паневропейската неправителствена мрежа „Душа за Европа“, работеща за насърчаване на европейското гражданство и европейската идентичност с помощта на културата. Очаква се резултатите от дискусиите, проведени в страните-членки, да бъдат обобщени по време на конференция в Берлин през март 2014 г., която ще се проведе под патронажа на Европейския парламент.Коментирай

Стани член

  Стани член

Социални мрежи

  Twitter
  Twitter
  Галерия

Партньори

  JEF
  European Movement
  Federalist Intergroup
  Spinelli Group
Скъпи приятели, Съюзът на европейските федералисти отбелязва своя 70-годишен юбилей. По този повод съм изключително радостен да споделя с вас публикацията “70 години кампании за обединена и федерална Европа“ в превод на български език.